Native Speaker
cesky
English

O mně

O mne
UK map

Jmenuji se Stephen John Begley a pocházím z oblasti Lancashire na severozápadě Velké Británie. Nejbližším velkoměstem je Manchester.

Mnoho z toho co učím, je samozřejmě britská angličtina, ale ta současná už se stala směsí britské a americké. Pro mne, milovníka jazyka, je koníčkem poukazovat na rozdíly mezi těmito řečmi. Po letech strávených mimo Lancashire můj tamní přízvuk definitivně zmizel, ale přesto možná (a vážně jen zřídka) u mě uslyšíte prodloužené souhlásky charakteristické pro region mého mládí.

Učím angličtinu od svého příchodu do Čech před několika lety, ale jinak jsem notopisec a editor notových spisů s více než sty tištěnými publikacemi. Mám velký smysl pro detail a skutečnou vášeň v komunikaci obecně. Jako bývalý patriot, usídlený v cizině, se velmi zajímám o kulturu a zvyky vaší krásné země a lidí. Mám vlastní dobrou zkušenost s učením češtiny a to díky neustálé podpoře mé české partnerky a přátel, které jsem zde získal. A věřte, jsem nesmírně šťastný, že zde žiji.

Během toho jak se sám učím nový jazyk, což je pro mne, slabě řečeno "nelehké", vidím, jak je důležité mít vedle sebe rodilého mluvčího, který vám vysvětlí nejen učebnicovou verzi jazyka, ale i tu, kterou použijete každý den.

Znalosti rodného jazyka a jeho užívání jsou věci, které samostudiem textů nelze získat. Mým cílem je, poskytnout vám sebe - britského rodilého mluvčího jako osobní a přirozené spojení s cizí kulturou a jazykem.

Rád bych dodal, že jsem nepodporoval britský odchod z Evropské unie, a přesto, že statistika říká, že mnoho Angličanů hlasovalo pro Brexit, nebyl jsem jedním z nich. Držím se víry, že společně jsme silnější a že ve svém rozhodnutí odejít od stolu, ztratila Velká Británie cenné místo v evropské správě. I přes varování, že angličtina může ztratit své místo v evropském obchodu věřím, že si pozici nejen udrží, ale že se jí bude dařit jako druhému jazyku obchodu a kultury v Evropě a ve zbytku západního světa. Sám sebe budu nadále nazývat Angličanem, ale po 23. červnu 2016 si nemohu pomoci, cítím se více evropštěji, než předtím.

Kontaktujte mne anglicky na tomto emailu nebo telefonním čísle 773 672 442.