Native Speaker
cesky
English

Angličtina pro děti a studenty

Studenti středních škol

Úroveň: A2 - B1 a výše

Individuální výuka pro studenty, kteří plánují zkoušku z angličtiny u maturity. Kurz převážně koresponduje s materiály, které děti používají ve škole a je veden v souladu se školní osnovou.

Individuální výuka odráží zkušenosti každého studenta ve škole a jasně strukturuje požadavky vztahující se k maturitní zkoušce z anglického jazyka:


Texty Oxford University Press zahrnují projekty, řešení i přehledy. Publikace Cambridge University Press obsahují poznámky, anglické myšlení a jsou interaktivní. Volba textu bývá na straně školy. Můžeme použít tyto studijní materiály a doplnit je dalšími, které s výukou půjdou ruku v ruce anebo zvolit doplňkový kurz na dorovnání jakékoliv zjištěné mezery ve studiu jazyka.


Doučování dětí

Ne vždy rodič umí pomoci dětem s angličtinou, není si jistý v probíraném tématu nebo, ve chvíli kdy dítě potřebuje pomoc s úkolem, nemá čas. Mohu sestavit kratší kurz tak, abychom se pokusili odstranit potíže dítěte ve škole. Slabším dětem a studentům pomůžeme s přípravou na zkoušku nebo v celém průběhu jejich studia angličtiny. Děti se snažím nenudit a dost možná si angličtinu zamilují.


Cílená výuka

Pozorně sleduji pokrok a schopnosti studentů, a jsem schopen jim i rodičům pomoci k rozhodnutí o následné studijní osnově a zacílení sil na získání optimálních výsledků. Dětem zpřístupním angličtinu jinou cestou a to jim přinese důvěru a jasno v jazyku, který je obtížný a ony se s ním trápí.